Genotyp

 • Repka jarná
 • reštaurovaný hybrid v roku 2012
 • skorosť - skorá až stredne skorá
 • obsah oleja - stredný až vyšší
 • obsah glukosinulátov - nízky

Úrodový potenciál

úrodotvorné parametre pestovanie
extenzívne intenzívne
počet rastlín / m2 70 55
počet semien / rastlina 1000 1500
HTS (g) 3 4
úrodový potenciál (t/ha) 2,1 3,3

Fenotyp

 • habitus rastliny - stredne vysoký
 • vetvenie - stredné
 • HTS - stredná
 • počiatočný rast - veľmi rýchly

Rezistencia voči chorobám

Veľmi senzitívne Veľmi rezistentné
Odolnosť 5 6 7 8 9
Phoma        
Sclerotinia      
Alternaria        
Poliehanie        

Agronomické výhody a odporúčania

 • ANAXA je reštaurovaný hybrid repky jarnej s vysokým úrodovým potenciálom
 • ANAXA má veľmi dobrý počiatočný rast a vysokú rezistenciu voči hubovitým chorobám a stresu
 • ANAXA je stredne vysoká repka so silnou stonkou a vysokou odolnosťou k poliehaniu
 • ANAXA najlepšie výsledky dosahuje v stredne a vyššie položených oblastiach pestovania repky
 • ANAXA odporúčaný výsev 65 – 80 tis. semien / ha