Genotyp

 • Repka ozimná – hybrid CL
 • skorosť – stredne neskorá
 • obsah oleja – strede vysoký
 • obsah glukozinolátov – stredný

Úrodový potenciál

úrodotvorné parametre pestovanie
extenzívne intenzívne
počet rastlín / m2 35 45
počet semien / rastlina 2100 2400
HTS (g) 4,2 4,5
úrodový potenciál (t/ha) 3,09 4,86

Fenotyp

 • habitus rastliny – stredne vysoký
 • vetvenie – intenzívne
 • HTS – stredne vysoká
 • počiatočný rast – stredne rýchly

Rezistencia voči chorobám

Veľmi senzitívne Veľmi rezistentné
Odolnosť 5 6 7 8 9
Phoma          
Sclerotinia          
Alternaria        
Poliehanie        

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES AQUAREL CL dosahuje vysoké úrody v rámci CL portfólia na úrovni štandardných hybridov
 • ES AQUAREL CL má veľmi skorý nástup kvitnutia s veľmi dlhou dobou kvitnutia
 • ES AQUAREL CL je vysoko rezistentný voči Phoma a Sclerotinia