Genotyp

 • Repka ozimná – hybrid
 • skorosť – skorá až stredne skorá
 • obsah oleja – stredne vysoký
 • obsah glukozinolátov – nízky

Úrodový potenciál

úrodotvorné parametre pestovanie
extenzívne intenzívne
počet rastlín / m2 35 45
počet semien / rastlina 2400 2700
HTS (g) 4,5 5,0
úrodový potenciál (t/ha) 3,78 6,07

Fenotyp

 • habitus rastliny – nízky až stredne vysoký
 • vetvenie – vysoké
 • HTS – vysoká
 • počiatočný rast – stredne rýchly

Rezistencia voči chorobám

Veľmi senzitívne Veľmi rezistentné
Odolnosť 5 6 7 8 9
Phoma          
Sclerotinia      
Alternaria        
Poliehanie          

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES CESAIRO má vysoký úrodový potenciál a stabilitu vo všetkých výrobných oblastiach
 • ES CESAIRO je excelentne odolné voči mrazom a vyzimovaniu
 • ES CESAIRO má intenzívny a skorý štart s vysokou odolnosťou voči prerastaniu
 • ES CESAIRO charakterizuje dobrý zdravotný stav s veľmi vysokou rezistenciou voči Phoma