Genotyp

 • Repka ozimná – hybrid CL
 • skorosť – stredne skorá
 • obsah oleja – stredný
 • obsah glukozinolátov – stredný

Úrodový potenciál

úrodotvorné parametre pestovanie
extenzívne intenzívne
počet rastlín / m2 40 50
počet semien / rastlina 2000 2100
HTS (g) 3,8 4,8
úrodový potenciál (t/ha) 3,04 5,04

Fenotyp

 • habitus rastliny – stredne vysoký
 • vetvenie – vysoké
 • HTS – stredná
 • počiatočný rast – rýchly

Rezistencia voči chorobám

Veľmi senzitívne Veľmi rezistentné
Odolnosť 5 6 7 8 9
Phoma          
Sclerotinia        
Alternaria        
Poliehanie      

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES CURIEL CL dosahuje stabilné úrody porovnateľné s hybridmi konvenčnej technológie
 • ES CURIEL CL vyniká vysokou mierou rezistencie voči vyzimovaniu
 • ES CURIEL CL má vynikajúci zdravotný stav a to najmä vysokú rezistenciu voči Phoma
 • ES CURIEL CL je charakteristický veľmi intenzívnym vetvením a vysokým výnosom oleja z ha