Genotyp

 • Repka ozimná – hybrid
 • skorosť – stredne neskorá
 • obsah oleja – stredne vysoký
 • obsah glukozinolátov – stredný

Úrodový potenciál

úrodotvorné parametre pestovanie
extenzívne intenzívne
počet rastlín / m2 35 45
počet semien / rastlina 2400 2700
HTS (g) 4 4,5
úrodový potenciál (t/ha) 3,36 5,47

Fenotyp

 • habitus rastliny – stredne vysoký
 • vetvenie – stredné
 • HTS – veľmi vysoká
 • počiatočný rast – stredne rýchly

Rezistencia voči chorobám

Veľmi senzitívne Veľmi rezistentné
Odolnosť 5 6 7 8 9
Phoma        
Sclerotinia      
Alternaria        
Poliehanie          

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES IMPERIO patrí medzi novú generáciu hybridov s najvyšším potenciálom úrod
 • ES IMPERIO je lídrom vo všetkých registračných pokusoch naprieč celou Európou (FR, CZ, PL, SK)
 • ES IMPERIO vyniká excelentnou stabilitou úrod v rôznych pôdno-klimatických podmienkach
 • ES IMPERIO zaručuje tie najvyššie výnosy aj vďaka vysokej odolnosti proti praskaniu šešúľ
 • ES IMPERIO má veľmi vysokú odolnosť voči Phoma a ďalším patogénom