Genotyp

 • Repka ozimná – línia
 • skorosť – stredne neskorá
 • obsah oleja – vysoký
 • obsah glukozinolátov – nízky

Úrodový potenciál

úrodotvorné parametre pestovanie
extenzívne intenzívne
počet rastlín / m2 40 50
počet semien / rastlina 2000 2100
HTS (g) 3,8 4,2
úrodový potenciál (t/ha) 3,04 4,45

Fenotyp

 • habitus rastliny – nízky až stredne vysoký
 • vetvenie – stredne vysoké
 • HTS – vysoká
 • počiatočný rast – stredne rýchly

Rezistencia voči chorobám

Veľmi senzitívne Veľmi rezistentné
Odolnosť 5 6 7 8 9
Phoma      
Sclerotinia      
Alternaria        
Poliehanie          

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES Mambo dosahuje stabilné a vysoké úrody, najmä v štandardných a intenzívnych pestovateľských podmienkach
 • ES Mambo vyniká vysokou mierou plasticity a aj adaptability v rôznych pestovateľských oblastiach
 • ES Mambo má vynikajúci zdravotný stav a to najmä vysokou rezistenciou voči Verticilium
 • ES Mambo je vhodné aj pre skorý výsev