Genotyp

 • Repka ozimná – hybrid
 • skorosť – stredne neskorá až neskorá
 • obsah oleja – stredný
 • obsah glukozinolátov – stredný

Úrodový potenciál

úrodotvorné parametre pestovanie
extenzívne intenzívne
počet rastlín / m2 40 50
počet semien / rastlina 2000 2300
HTS (g) 3,8 5,2
úrodový potenciál (t/ha) 3,04 5,98

Fenotyp

 • habitus rastliny – vysoký
 • vetvenie – vysoké
 • HTS – stredná
 • počiatočný rast – veľmi rýchly

Rezistencia voči chorobám

Veľmi senzitívne Veľmi rezistentné
Odolnosť 5 6 7 8 9
Phoma          
Sclerotinia      
Alternaria        
Poliehanie      

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES MOMENTO vyniká absolútne nadpriemernými úrodami a stabilitou úrod
 • ES MOMENTO vyniká vysokou mierou plasticity a adaptability v rôznych pestovateľských oblastiach
 • ES MOMENTO má vynikajúci zdravotný stav a to najmä vysokú rezistenciu voči Phoma
 • ES MOMENTO je charakteristické veľmi intenzívnym počiatočným rastom a zároveň je odolné voči prerastaniu