Genotyp

 • Repka ozimná – línia
 • skorosť – stredne neskorá
 • obsah oleja – vysoký
 • obsah glukozinolátov – stredný

Úrodový potenciál

úrodotvorné parametre pestovanie
extenzívne intenzívne
počet rastlín / m2 40 50
počet semien / rastlina 2000 2100
HTS (g) 3,8 4
úrodový potenciál (t/ha) 3,04 4,20

Fenotyp

 • habitus rastliny – stredne vysoký až vysoký
 • vetvenie – stredne vysoké
 • HTS – vysoká
 • počiatočný rast – stredne rýchly

Rezistencia voči chorobám

Veľmi senzitívne Veľmi rezistentné
Odolnosť 5 6 7 8 9
Phoma        
Sclerotinia          
Alternaria        
Poliehanie      

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES Velegro dosahuje vysoké výnosy na úrovni hybridov
 • ES Velegro je veľmi plastická líniová odroda, vhodná do všetkých podmienok pestovania
 • ES Velegro má vysokú odolnosť voči prerastaniu a vyzimovaniu
 • ES Velegro je odroda s najvyšším obsahom oleja v rámci ŠOS na Slovensku a v Českej republike