cenník osiva jar 2021
Odporúčaný cenník pre konečných odberateľov platný od 2. novembra 2020
Cenník Repka 2020
Odporučený cenník repky ozimnej pre konečných odberateľov platný od 1. 5. 2020
Cenník jar 2020
Odporúčaný cenník pre konečných odberateľov platný od 31. októbra 2019
Cenník Repka 2019
Odporučený cenník repky ozimnej pre konečných odberateľov platný od 22. 5. 2019
Cenník - jar 2019
Odporúčaný cenník pre konečných odberateľov platný od 1. októbra 2018
Cenník REPKY OZIMNEJ 2018
Odporučený cenník repky ozimnej pre konečných odberateľov platný od 22. 5. 2018
Cenník jar - 2018
Odporúčaný cenník pre konečných odberateľov platný od 1.novembra 2017