Portfólio hybridov ciroku

Hybrid Skorosť Využite Relatívna zrelosť Farba semien Exkluzívne
Σ teplôt v °C Parameter
ES ATHENA 530 – 580 siláž / bioplyn 1850 30 % sušina EURALIS
STYX 540 – 580 siláž / bioplyn 1850 30 % sušina EURALIS
GOLIATH 550 – 620 siláž / bioplyn 1830 30 % sušina SAATBAU
ES HARMATTAN 480 – 550 siláž 1750 30 % sušina RWA
ES FOEHN 400 – 450 zrno 1860 20 % vlhkosť zrna červeno - krémová CANDOR
KALATUR
400 – 480 zrno 1960 20 % vlhkosť zrna biela EURALIS
ES ALIZE 400 – 480 zrno 1870 20 % vlhkosť zrna červená EURALIS
ARMORIK 280 – 320 zrno 1850 20 % vlhkosť zrna oranžová / fialová EURALIS
ALBANUS 320 – 380 zrno 1900 20 % vlhkosť zrna biela EURALIS