Genotyp

 • skorosť - 00 (skorá)
 • kvitnutie 47 dní
 • relatívna zrelosť 130 dní
 • obsah oleja 20,5 %
 • obsah proteínov 39 – 42 %

Hustota sejby


Odporúčaný výsev v tis. semien / ha
Bez závlahy 610 – 690
So závlahou 550 – 625
Medziriadková vzdialenosť v cm 18 – 50


Fenotyp

 • výška rastliny - 85 cm
 • výška nasadenia prvého struku - 13,0 cm
 • HTS - 193 g

Agronomické výhody

Veľmi senzitívne Veľmi rezistentné
Odolnosť 5 6 7 8 9
Počiatočný rast        
Odolnosť voči poliehaniu          
Tolerancia voči Sclerotinia        

Silné stránky

 • ES DIRECTOR vysoký úrodový potenciál 
 • ES DIRECTOR vysoký obsah proteínov
 • ES DIRECTOR vysoká odolnosť voči poliehaniu
 • ES DIRECTOR vhodný na potravinárske účely