Genotyp

 • LINO IMI ORG
 • SC (single cross)
 • stredne skorá
 • kvitnutie 72 dní
 • relatívna zrelosť 109 dní
 • obsah oleja 49 %

Úrodový potenciál

úrodotvorné parametre extenzita intenzita
min. max.
počet rastlín / ha 60.000 70.000
počet zŕn / šúľok 750 850
HTS (g) 65 75
úrodový potenciál (t/ha) 2,9 4,5

Fenotyp

 • habitus rastliny - stredne vysoký až vysoký
 • orientácia úboru - poloprevisnutý
 • HTS - stredná
 • počiatočný rast - rýchly

Rezistencia voči chorobám

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES GENERALIS CL dosahuje vysoké a stabilné úrody v rôznych pestovatelských ročníkoch
 • ES GENERALIS CL sa vyznačuje veľmi dobrou odolnosťou voči chorobám
 • ES GENERALIS CL má veľmi dobrý štart na začiatku vegetácie
 • ES GENERALIS CL je charakteristická vysokým obsahom oleja