Genotyp

 • skorosť - 0 (stredne skorá)
 • kvitnutie 53 dní
 • relatívna zrelosť 132 dní
 • obsah oleja 20,5 %
 • obsah proteínov 40 – 43 %

Hustota sejby

Odporúčaný výsev v tis. semien / ha
Bez závlahy 610 - 690
So závlahou 550 - 625
Medziriadková vzdialenosť v cm 18 - 50

Fenotyp

 • výška rastliny - 92 cm
 • výška nasadenia prvého struku - 12,0 cm
 • HTS - 194 g

Agronomické výhody

Veľmi senzitívne Veľmi rezistentné
Odolnosť 5 6 7 8 9
Počiatočný rast        
Odolnosť voči poliehaniu          
Tolerancia voči Sclerotinia        

Silné stránky

 • ES GLADIATOR vysoká odolnosť voči stresovým podmienkam zo sucha
 • ES GLADIATOR excelentná úrodnosť
 • ES GLADIATOR vysoká odolnosť voči poliehaniu
 • ES GLADIATOR vysoký obsah proteínov