Genotyp

 • HO IMI+ ORG
 • stredne skorá
 • kvitnutie 71 dní
 • relatívna zrelosť 107 dní
 • obsah oleja 51 – 52 %
 • obsah kyseliny olejovej 92 %

Úrodový potenciál

úrodotvorné parametre extenzita intenzita
min. max.
počet rastlín / ha 60.000 70.000
počet zŕn / šúľok 750 850
HTS (g) 65 75
úrodový potenciál (t/ha) 2,9 4,5

Fenotyp

 • habitus rastliny - stredne vysoký
 • orientácia úboru - poloprevisnutý
 • HTS - stredná
 • počiatočný rast - stredne rýchly

Rezistencia voči chorobám

Agronomické výhody a odporúčania

 • ES SELENIC CLP je hybrid slnečnice s vysokým obsahom oleja a kyseliny olejovej
 •  ES SELENIC CLP je slnečnica určená do intenzívnych pestovateľských oblastí, kde dosahuje vysoké úrody
 •  ES SELENIC CLP sa vyznačuje veľmi dobrou odolnosťou voči chorobám
 •  ES SELENIC CLP má veľmi dobrú fytotoxickú toleranciu