Genotyp

 • skorosť - 0 (stredne skorá)
 • kvitnutie 55 dní
 • relatívna zrelosť 135 dní
 • obsah oleja 20,5 %
 • obsah proteínov 39 – 42 %

Hustota sejby

Odporúčaný výsev v tis. semien / ha
Bez závlahy 550 - 625
So závlahou 440 -500
Medziriadková vzdialenosť v cm 25 - 60


Fenotyp

 • výška rastliny - 82 cm
 • výška nasadenia prvého struku - 11 cm
 • HTS - 212 g

Agronomické výhody

Veľmi senzitívne Veľmi rezistentné
Odolnosť 5 6 7 8 9
Počiatočný rast        
Odolnosť voči poliehaniu          
Tolerancia voči Sclerotinia        


Silné stránky

 • ES TRIBOR vysoký úrodový potenciál
 • ES TRIBOR vysoký obsah proteínov
 • ES TRIBOR vysoká odolnosť voči poliehaniu