Portfólio repky ozimnej
Portfólio repky ozimnej
AgroProgress - 2017
Inzerát, AgroProgress - 2017
Peter Bokor: Najškodlivejšie choroby slnečnice ročnej
Najškodlivejšie choroby slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.) v podmienkach Slovenska
Portfólio osív EURALIS 2018
Portfólio osív EURALIS 2018
Portfólio osív EURALIS 2017
Portfólio osív EURALIS 2017, kukurica na zrno, slnečnica, sója, cirok, repka olejná