PROGRESÍVNE ŠĽACHTENIE PRE RAST VÁŠHO ZISKU

Už niekoľko rokov je svetové poľnohospodárstvo ovplyvňované zmenami klímy a cenovou nestabilitou, čím sa toto odvetvie stáva veľmi ťažké a nevyspytateľné. Tieto riziká sú najväčšou starosťou pestovateľov. Navyše, neustále sa zvyšujúce požiadavky spotrebiteľov na vysoko kvalitné potravinyvyrobené v súlade s ochranou životného prostredia sú veľmi veľkou výzvou pre súčasné poľnohospodárstvo.
Už dlhodobo ponuka potravinárskych spoločností rastie priamoúmerne s rastúcou populáciou natejto planéte, čo sú reálne výzvy pre producentov základných potravín. EURALIS je družstevná spoločnosť patriaca farmárom, ktorá veľmi dobre rozumie aktuálnym pomerom na trhu a neustále hľadá možnosti a inovácie v oblasti agrárneho výskumu s cieľom zachovania trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárstva so zreteľom prínosu zisku pre pestovateľa.

Vzhľadom na silné základy je osivárska divízia spoločnosti EURALIS GROUP schopná rozvíjať svoje technologické znalosti v celej Európe. Je našou ambíciou pokračovať v tejto rastovej dynamike a zvyšovať svoj podiel na trhu.

Spoločnosť EURALIS dnes patrí medzi lídrov v oblasti šľachtenia kukurice a olejnatých plodín predovšetkým vďaka výkonu a inováciám pri výskume piatich druhov plodín:


EURALIS Semences
zažíva trvalú dynamiku rastu, šľachtíme a vyrábame osivá viac ako 60 rokov. V súčasnosti máme 11 zastúpení po celej Európe s viac ako 1200 odborníkmi, ktorí sa venujú dennodenne požiadavkám a potrebám pestovateľov.

V posledných piatich rokoch cítime dôveru našich farmárov, čoho dôkazom je originálna genetika v podobe Tropical Dent Hybrid a technológie OR Master v slnečniciach. Túto dôveru tiež dokazuje aj líderská pozícia v oblasti NON GMO sóje.

Samozrejme, že naši partneri veria aj našej vízii, že cirok je súčasťou moderného poľnohospodárstva s veľkým potenciálom uplatnenia na našom kontinente. Nezabúdajúc na repku, je spoločnosť EURALIS dôležitou súčasťou moderného poľnohospodárstva.
EURALIS je multi-plodinovým osivárskym partnerom, ktorý prostredníctvom globálnej vízie tvorí hodnoty cez osivá, čoho je výsledkom dôvera plynúca z praktických skúseností.