ROOTS POWER

Dopad zmeny globálnej klímy začína byť čoraz viac viditeľný. Extrémne výkyvy počasia, nerovnomernosť rozloženia zrážok a vysoké teploty nám prinášajú nové výzvy, ako dosiahnuť stabilné úrody a udržať ekonomiku pestovania.

Odpoveďou je nová technológia šľachtenia kukuríc ROOTS POWER© od spoločnosti EURALIS.

  • Niekoľko tisíc rastlín hybridov a linií kukuríc sú skúmané každý rok naprieč celou Európou, vo všetkých klimatických podmienkach a vo všetkých pôdnych podmienkach.
  • Sledované znaky (priemer hlavného koreňa, dĺžka, uhol a hustota sekundárnych koreňov) sily koreňového systému a hĺbky zakorenenia sú základom pre výber do skupiny hybridov ROOTS POWER©.
  • V biotechnologických laboratóriách je vykonávaná komplexná analýza fenotypu, genotypu a identifikácia génových oblastí ovplyvňujúcich silu koreňového systému.
  • Táto technológia poskytuje konkurenčnú výhodu rýchlej identifikácie hybridov ROOTS POWER© a ich komerčné využitie v blízkej budúcnosti.

Kľúčovým faktorom technológie ROOTS POWER© je nájsť línie kukuríc, ktoré sú tolerantné stresovým podmienkam nedostatku vlahy a vysokým teplotám počas vegetácie.

VÝHODY ROOTS POWER

  • dlhšie a lepšie rozvetvené korene zabezpečia lepšiu toleranciu voči suchu, sú schopné zachytiť hlavnú vodu, rastlina dokáže účinnejšie príjímať živiny, hlbšie prenikajú do pôdneho profilu
  • vačšie a silné korene prenikajú zhutnenou pôdou, čo je tou najlepšou technológiou kultivácie pôdy poskytujúcou vyššie výnosy
  • korene s väčším uhlom poskytujú odolnosť voči poliehaniu a tým pádom väčšiu stabilitu rastliny
  • hybridy ROOTS POWER produkujú vyššie a stabilnejšie úrody a profit pre pestovateľa