Kukurica je jednou z hlavných plodín a to nielen z hľadiska zastúpenia / výmery v osevnýchpostupoch, ale taktiež často krát aj jedna z plodín, ktorá je dôležitá z hľadiska celkovej pro?tabilityhospodárenia. SpoločnosťEURALIS uviedla v roku 2013 na trh hybridy kukurice s jedinečnýmoznačním Tropical Dent Hybrid©.

Za posledných 50 rokov sa šľachtením dokázalo zvýšiť úrodu kukuríc o 5 t/ha. Čo znamená,že každý rok sme dokázali v priemere dopestovať o 100 kg viac kukurice z jedneho hektára.

Tropical Dent Hybrid

Skupina TROPICAL DENT HYBRID© vzhľadom na genetickú odlišnosť od ostatných genetických skupín vykazuje excelentný heterózny efekt, ktorý sa prejavuje výrazným navýšením ÚRODY, STABILITY výnosu a UVOĽŇOVANÍM VLHKOSTI zo zrna.

Hybridy kukurice TROPICAL DENT HYBRID© sú odpoveďou spoločnosti na požiadavky európskych farmárov. Každoročné pokusy vo všetkých oblastiach v rámci celej Európy sú presvedčivým argumentom správnosti novej cesty šľachtenia kráľovnej našich polí.

Heteróza

Základom jedinečnej skupiny hybridov kukurice TROPICAL DENT HYBRID© bol 10 - ročný výskum
vo všetkých oblastiach pestovania kukurice na svete, ktorého cieľom bolo zmapovať genetické
zdroje, používané v šľachtení - hybridizácii kukurice

Výsledkom bádania našich vedcov a šľachtiteľov je objavenie novej genetickej skupiny, ktorá
krížením s doteraz známymi genetickými skupinami sa prejavuje veľmi výrazným heteróznym
efektom.

Heteróza, tiež nazývaná ako hybridizačný efekt sa prejavuje zvýšením úrody hybridu v porovnaní
s inbrédnými líniami z ktorých kríženia pochádza. Čím viacej sú geneticky od seba inbrédne línie
vzdialené, tým výraznejší je efekt heterózy.